Xuất Gia Gieo Duyên

A collection of 8 posts

Chúng tôi (con) đã chiến thắng

Chúng tôi (con) đã chiến thắng

Chỉ mấy ngày đầu con đã có ngay trải nghiệm rồi, đời sống của 1 tu sĩ xuất gia không hề đơn giản, lịch kín từ trước 5h sáng tới hơn 22h khuya, tụng kinh, học giáo lý, nghe thuyết giảng, ngồi thiền và rất nhiều thứ nữa. . . .