Liên hệ

Chùa Liên Tâm, Turku Phần Lan

Địa chỉ: 225 Moisiontie, 20400 Turku

Email: [email protected]

Điện thoại: 04578706614 (gặp Sư Chú Thông Tuệ)