Bài viết mới nhất

Vu Lan -festivaali 2022

Mistä Vu Lan -festivaalissa on kyse?“Vu Lan” Festival in VietnamAs the lunar July is coming, many Vietnamese families start to make preparations for the Vu Lan festival (Ullambana), or “Ram Thang Bay”

Vu Lan Festival 2022

What is Vu Lan? “Vu Lan” Festival in VietnamAs the lunar July is coming, many Vietnamese families start to make preparations for the Vu Lan festival (Ullambana), or “Ram Thang Bay”. It is

Đại Lễ Vu Lan 2022

Đại Lễ Vu Lan tại Tu Viện Liên Tâm năm 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 27/08/2022. Năm nay sẽ có nhiều chương trình đặc biệt như Lễ Xuất Gia, Cúng thí thực cô hồn, phiên chợ quê, ẩm thực.