Tin Tức Sự Kiện

A collection of 5 posts

Mùa Sen Nở - Hoà Thượng Phương Trượng Tổ Đình Viên Giác

Mùa Sen Nở - Hoà Thượng Phương Trượng Tổ Đình Viên Giác

Đi quanh vườn chùa chúng tôi cũng thấy một chậu sen thật lớn, cành lá xanh tươi, nhưng chưa có nụ hoa nào hết. Có lẽ do mới trồng năm đầu tiên và hy vọng năm sau chậu sen này sẽ nở ra nhiều hoa, để không phụ lòng người đã mang hạt giống giác ngộ ấy đến đây từ thuở ban đầu tại xứ Pháp này.

SỚ TÁO QUÂN

SỚ TÁO QUÂN

Nam Tào : Vì sao Bệ Hạ lo âu Phải chăng Phật sự Châu Âu hiện thời Khóa Tu Học,...tạm ngừng thôi... Đại Hội Huynh Trưởng thì dời sang năm ? Bắc Đẩu

Ngày Hội Ẩm Thực Sau Khóa Tu

Ngày Hội Ẩm Thực Sau Khóa Tu

Ngày hội ẩm thực đã được tổ chức rất thành công. Dự kiến chỉ có 40 món ăn, cuối cùng số lượng là khoảng 80 món. Hơn 200 người tham dự ngày hôi