Phật Pháp

A collection of 6 posts

Tài Liệu GĐPT

Tài Liệu GĐPT

Tài Liệu GĐPT A. Phật pháp - Tinh thần - Lịch sử (9 đề tài xuyên suốt cho 4 bậc ngành Đồng) Lịch sử Đức Phật Thích CaChâm ngôn - Luật - Khẩu

Tam Pháp Ấn - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Tam Pháp Ấn - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Hiểu vô thường trong tinh thần tương tức và tương nhập thì ta mới hiểu đúng giáo lý đạo Bụt. Vô thường cũng chỉ là vô ngã đứng về phương diện thời gian mà nói, nhưng hai tính đó đích thực là một.

Khóa Tu Học - Ngày Ẩm Thực

Khóa Tu Học - Ngày Ẩm Thực

Chùa Liên Tâm đã mời TT. Thích Hạnh Tấn sang thăm và tổ chức khóa tu học cùng ngày ẩm thực từ ngày 04/10/2019 đến ngày 06/10/2019. Kính mời quý vị cùng đến tham dự.