Lịch Sinh Hoạt

Thứ 7


12:00 : Dùng trưa
13:00 - 13:30 : Sinh hoạt vòng tròn
13:30 - 14:15 : Học Phật Pháp.
14:15 - 16:30 : Chơi trò chơi lớn:
Vòng 1: Đố vui Kahoot
Vòng 2: Giải mật mã ~ 2 loại mã
Vòng 3: Học hát
Vòng 4: Đi tìm kho báu
16:30 : Công bố cuộc thi văn nghệ
Đề thi: Bốc xăm, trúng đề nào, thì phải làm theo đề đó.
1. Hát tiếng Việt
2. Hát tiếng Phần
3. Múa Việt Nam
4. Nhảy Việt Nam
5. Diễn kịch
6. Nhảy các thể loại, ngoại trừ K-Pop
7. Nhảy K-Pop

Đặc biệt, ban huynh trưởng cũng phải bốc thăm, và sẽ tập một tiết mục. Bốc trúng K-Pop là cũng phải nhảy K-Pop.

17:30 - 18:00 : Dùng chiều
18:00 - 19:00 : Chuẩn bị
19:30 - 21:00 : Văn nghệ
21:00 : Tổng kết ngày, tâm sự trà đàm
21:45 : Họp ban huynh trưởng, đội trưởng
22:30 : Chỉ tịnh

Chủ Nhật


6:00 : Thức chúng
6:30 : Nghi thức GĐPT
8:00 : Dùng sáng
8:30 : Học Phật Pháp
9:15 : Học Hát ~ Hướng dẫn Phật Pháp cho các đội trưởng
10:00 : Trao đổi quà, kết dây thân ái