Jimmy Dung Duong | | 1 phút để đọc

Ký sự Những nẻo đường Tây Tạng (Phần 1)

KÝ SỰ HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ TÂY TẠNG NHẰM CHUYỂN TẢI ĐẾN QUÝ ĐẠO HỮU MỘT CÁI NHÌN BAO QUÁT VỀ CON NGƯỜI, VĂN HOÁ TÂY TẠNG NÓI CHUNG VÀ PHẬT GIÁO TÂY TẠNG NÓI RIÊNG.

Ký sự Những nẻo đường Tây Tạng (Phần 1)

Tây Tạng, thánh địa Phật giáo Tạng mật, là vùng đất của những điều huyền bí và kì diệu, của những đền đài tu viện,ngàn năm khuất ẩn sau những dãy núi cô liêu, là nơi mà thiên nhiên ưu ái trao ban với những thảo nguyên trùng điệp bao la vô tận, có những con người chất phát hiền hoà với niềm tin tôn giáo kiên cố...tất cả được ghi nhận và chuyển tải thông qua những thước phim trong tuyển tập Ký sự Những nẻo đường Tây Tạng.