Lien Tam Pagoda | | 2 phút để đọc

Khóa Tu Học - Ngày Ẩm Thực

Chùa Liên Tâm đã mời TT. Thích Hạnh Tấn sang thăm và tổ chức khóa tu học cùng ngày ẩm thực từ ngày 04/10/2019 đến ngày 06/10/2019. Kính mời quý vị cùng đến tham dự.

Khóa Tu Học - Ngày Ẩm Thực

Thượng Tọa Thích Hạnh Tấn sanh năm 1964 tại Việt Nam và đến Đức vào   năm 1979 dưới dạng tỵ nạn. Năm 1986 sau khi đã tốt nghiệp tú tài Thầy đã vào tập sự xuất gia tại chùa Viên Giác ở  Hannover và được thọ giới Sa Di năm 1987 (chánh thức xuất gia). Năm 1993 thầy  thọ giới Tỳ Kheo, cùng năm Thầy tốt nghiệp  cao học Tôn Giáo Nghiên Cứu Học và rời Đức sang Ấn Độ cầu pháp. Năm 2000, Thầy về lại Đức và đến 2003  được tấn phong chánh thức làm trụ trì chùa Viên Giác tại Hannover. Năm năm sau   đó – 2008, Thầy chuyển   giao chức trụ trì lại cho   Thầy Hạnh Giới và mang chí   nguyện nhập thất lâu dài trở về lại Á Châu. Cuối cùng năm 2010 Thầy lại trở về Đức và thành lập và Trụ Trì Tu viện Vô Lượng Thọ ở thành phố Schönfeld

Thầy  Thích Hạnh Tấn là một trong những tăng sĩ thuộc thế hệ mới, tức là những vị   tốt nghiệp trung học, đại học v.v. theo học trình phương tây và lại được đào   tạo một cách vững chải trong truyền thống Phật Giáo của mình. Trong trường hợp này là Phật Giáo Đại Thừa Việt Nam/Trung Hoa, ngoài ra thầy còn nghiên cứu và thực tập thêm những pháp môn của các trường phái Phật Giáo khác như thiền Tứ Niệm Xứ và Minh Sát Tuệ của Thái Lan và Miến Điện, mặc dầu pháp môn chánh mà thầy theo đuổi tu tập thuộc về mật tông Tây Tạng.

“ Tu tập là chuyển hóa tâm thức. Đưa tâm   uế nhiễm thế gian trở lại với chân tâm thanh tịnh”