Lien Tam Pagoda | | 7 phút để đọc

Những Bài Thơ Chúc Mừng Giới Tử Xuất Gia Gieo Duyên

Chúc mừng và cầu nguyện cho 22 vị một tuần Xuất Gia Gieo Duyên tại Chùa Liên Tâm- Phần Lan, đạt được kết quả mỹ mãn và hy vọng sẽ là những vị Xuất Gia Vĩnh Viễn.

Những Bài Thơ Chúc Mừng Giới Tử Xuất Gia Gieo Duyên

Thân Tâm Đã Xuất Gia (thơ)

Kính tặng 22 bạn đã phát tâm Xuất Gia đoản kỳ tạiChùa Liên Tâm, Turku, Phần Lan từ  ngày 03.06.2019 Đến 09.06.2019.

Bao cảm xúc khi thấy hàng Phật tử
Từng bước chân thanh thản nét nghiêm trang,
Cũng đầu tròn y áo đắp vai mang,
Tâm tĩnh lặng bước theo Thầy niệm Phật.

Mới hôm qua đây vẫn còn lật bật chọn áo quần, trau chải mái tóc hươngThì hôm nay như một thoáng vô thườngPhủi sạch tóc như phủi đời phiền não
Lòng an vui với lời Thầy dạy bảoHạnh Xuất Gia, ôi cao quý làm sao!Xin cúi đầu ngưỡng phục hạnh thanh caoCông đức ấy quả thật bất tư nghì
Xin chia sẻ niềm vui cùng chư vị

Chỉ bảy ngày nhưng cũng phước lắm thay!

Xin cầu nguyện những năm tháng sau này

Chư Phật độ cho những người con PhậtTuy thân còn ràng buộc chuyện thế nhânNhưng Tâm Đã Xuất Gia từ dạo ấy.

Nam Mô A Di Đà PhậtViết từ Melbourne, Úc Châu 5/6/2019Thanh Phi

Day 3-khoa tu-chua lien tam (140)


XUẤT GIA GIEO DUYÊN

Kính tặng 22 bạn đã phát tâm Xuất Gia đoản kỳ tạiChùa Liên Tâm, Turku, Phần Lan từ  ngày 03.06.2019 Đến 09.06.2019.

Kính họa bài của Thi Hữu Thanh Phi

Chúc mừng Phật tử thuận duyên
Đầu thành y áo chính chuyên tu hành
Một tuần thắp sáng điệ̀m lành
Tuổi đời khép lại, vô sanh niệm thường
Cận kề Chư Phật mười phương
Tìm trong huyễn tướng dẫn đường chân tâm
Gieo duyên hạt giống nảy mầm
Mai sau, giải thoát khỏi vòng trầm luân
Hương trầm bát ngát LIÊN TÂM
Đất trời lắng đọng, thậ̣m thâm đạo vàng
Vô vàn cảm kích: Ni, Tăng
Thiện căn sung mãn như trăng đêm rằm
Nửa vòng trái đất xa xăm
Hướng về Viên Giác âm thầm niệm ân.


Nam Mô A Di Đà Phật

Viết từ Chùa Hải Đức, Jacksonville, Florida, Hoa Kỳ 6-6-2019

Châu Ngọc Lê Hoa Nhụy

Day 3-khoa tu-chua lien tam (186)


Chúc Mừng Xuất Sĩ Gieo Duyên

Kính tặng 22 bạn đã phát tâm Xuất Gia đoản kỳ tại Chùa Liên Tâm, Turku, Phần Lan từ  ngày 03.06.2019 Đến 09.06.2019.

- Kính họa bài của Thi Hữu Thanh Phi

Rất hảnh diện đứng trong hàng Phật tử
Nhưng thân tâm an lạc nét nghiêm trang
Nguyện đáp đền Ân Tam Bảo cưu mang
Theo năm tháng biết tịnh chay niệm Phật
Nên hôm nay nhân duyên mang đến thật
Được theo Thầy mong thí phát xuất gia
Dẫu thời gian ngắn ngủi bảy ngày qua...
Nhưng phiền não từ đây xin nguyện đoạn
Những pháp môn từ đây xin gắng học
Ân nghĩa cao thâm xin nguyện đáp đền
Dầu bảy ngày hướng thiện để gieo duyên
Tâm mong ước được viên thành Phật đạo
Trong giờ phút nhận truyền trao phước báo
Con nhất tâm đãnh lễ khắp mười phương
Xin chung vui Người ngộ lẽ Chân thường
Xin trân trọng những tinh thần tu học...!


Nam Mô A Di Đà Phật

Germany 07-06-2019

Đan Hà (Kính họa)

HẠNH XUẤT GIA

Kính tặng 22 giới tử phát tâm gieo duyên xuất gia tại Chùa Liên Tâm, Turku, Phần Lan từ ngày 03.06.2019 đến ngày 09.06.2019.

Kính họa bài của Thi Hữu Thanh Phi

Hạnh xuất gia vô cùng cao quý
Dù bẳy ngày cũng đáng kính thay
Gieo duyên Phật Pháp từng ngày
Theo Thầy học đạo đời này an vui.

Tóc đã cạo một lòng hướng Phật
Nguyện sống đời lạc đạo an bần
Bỏ buông tập khí tham sân
Con đường giải thoát dần dần chuyển khai.

Văn Tư Tu tháng ngày niệm nghĩ
Nét hương thiền toả ngát trời mây
Thân tâm tu học vững đầy
Công ơn Thầy Tổ kiếp nầy phải ghi.

   Dallas Texas, 7-6-2019
           Tánh Thiện

Day 04-chua lien tam (115-b)


ĐÁNG THÁN PHỤC

Chúc mừng và cầu nguyện cho 22 vị một tuần Xuất Gia Gieo Duyên tại Chùa Liên Tâm- Phần Lan, đạt được kết quả mỹ mãn và hy vọng sẽ là những vị Xuất Gia Vĩnh Viễn.

Kính họa bài của Thi Hữu Thanh Phi

Đáng thán phục ! cho những người con Phật
Đất Phần Lan đã phát nguyện xuất gia
Chùa Liên Tâm tuần tu tập làm nhà
Sống an lạc cùng tăng thân tứ chúng

Đáng thán phục ! cho tinh thần trí dũng
Nhận thấy đời đau khổ nguyện gieo duyên
Trong bảy ngày hành trì pháp tịnh thiền
Qua hướng dẫn tận tình Chư Tôn Đức

Đáng thán phục ! không nề hà khổ cực
Nguyện nếp mình vào giới luật nghiêm minh
Tâm được an là thế giới hoà bình
Cao đẹp quá cho những người giác ngộ

Đáng thán phục ! lánh xa mọi cám dỗ
Của tiện nghi vật chất sắc dục tình
Mong giải thoát để cứu độ chúng sinh
Bảo toàn tốt sơ phát tâm cao quý

Làm tại Tổ Đình Pháp Hoa - Nam Úc, ngày 07/06/2019, những ngày chuẩn bị Lễ Huý Kỵ Hoà Thượng Tôn Sư, TLHT thượng NHƯ hạ HUỆ,

CMĐS GHPGVNTNHN tại UĐL-TTL.

TK. Thích Viên Thành

Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (131)


GIEO DUYÊN XUẤT THẾ

Kính tặng quý Phật Tử phát tâm xuất gia gieo duyên tại chùa Liên Tâm, Turku, Phần Lan từ 03-06-2019 đến 09-06-2019

Chúc mừng Phật Tử phát tâm
Gieo duyên xuất thế nghiệp trần nhẹ vơi
Nương theo ánh đạo rạng ngời
Học kinh học luật để đời thăng hoa
Oai nghi từng bước hiền hoà
Ăn chay niệm Phật dần xa khổ miền
Sớm hôm nỗ lực tinh chuyên
Rèn tâm dưỡng tánh hương nguyền thoảng bay
Thong dong vui tháng năm dài
Ươm mầm tuệ nghiệp ngày ngày huân tu
Một lòng hạ thủ công phu
Xua màn hôn ám ngục tù tham sân
Đèn thiền soi bước thanh nhàn
Lối về rạng ánh trăng vàng chiếu soi...!

Nam Mô A Di Đà Phật

Viết từ California, 07-06-2019
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền ( Cảm đề)

Day 04-chua lien tam (113-b)

Bài họa: Hạnh Nguyện Xuất Gia

Bạch Thầy, hôm nay con xin gởi bài Hạnh Nguyện Xuất Gia họa từ bài thơ Thân Tâm Đã Xuất Gia của cư sĩ Thanh Phi viết để tặng cho 22 người đã phát tâm Xuất Gia đoản kỳ tại chùa Liên Tâm, Turku, Phần Lan từ  ngày 03.06.2019 Đến 09.06.2019.

Cứ mỗi lần thấy trong hàng Phật tử
Có người quỳ phát nguyện rất nghiêm trang
Xin được bỏ đời trần gánh nặng mang
Tâm hạnh xuất gia về nương cửa Phật
Đời phù vân sớm hôm luôn tất bật
Chữ kim tiền đã lấn át mùi hương
Của màu Lam thanh thoát rất diệu thường
Khiến cõi vô thường gặp nhiều sầu não
Vâng lời Thầy một lòng theo Tam Bảo
Giải thoát đời phiền não_Đẹp làm sao!
Kể từ nay cuộc sống rất thanh cao
Y bát thọ nhận vào hàng Tăng chúng Hạnh phúc thay!
Thọ chơn truyền tu đúng
Xác thân tuy còn vướng chuyện hồng trần
Tâm trọn lòng dâng hết bậc Thánh Nhân
Nguyện xuống tóc khoác y vàng theo Phật

Strasbourg_Pháp 21.08.2019Diệu Đạo/Song Phượng

Nguồn: www.quangduc.com

Chúng con xin thành kính niệm ân trang nhà Quảng Đức đã đăng tải những bài thơ tuyệt vời này.