Hương Vị Cuộc Sống

Các Bài Chia Sẻ, Cảm Nhận, Thơ Văn

Chuyện Ngày Hôm Qua

Chuyện Ngày Hôm Qua

" Mai sau dù có bao giờ"Hôm nay tu thật đừng chờ mai sau.Có ai biết trước được đâuVô thường lại đến nghìn sau lỡ làng.

Chúng tôi (con) đã chiến thắng

Chúng tôi (con) đã chiến thắng

Chỉ mấy ngày đầu con đã có ngay trải nghiệm rồi, đời sống của 1 tu sĩ xuất gia không hề đơn giản, lịch kín từ trước 5h sáng tới hơn 22h khuya, tụng kinh, học giáo lý, nghe thuyết giảng, ngồi thiền và rất nhiều thứ nữa. . . .