Lien Tam Pagoda | | 1 phút để đọc

Thư chúc mừng Hoà Thượng Phương Trượng Tổ Đình Viên Giác nhận được huân chương hạng nhất của Đức Quốc