Trạm 2 - Khó (tiếp theo)

Các bạn tưởng trò chơi này dễ sao? Đừng tưởng là muốn lấy kho báu của chúng tôi sẽ rất dễ dàng. Nhưng cố lên, kho báu đang chờ bạn ở phía trước!
Photo by Christian Dubovan / Unsplash

Câu hỏi 4: Thái Tử Tất Đạt Đa, khi qua cửa thành thấy cảnh gì khiến ngài phát tâm xuất gia?

A. Cảnh thiên nhiên đẹp hùng vĩ và một vị thiền sư đang ngồi thiền.
B. Cảnh người già, người bệnh, người chết và vị sa môn.
C. Cảnh em bé chết, cảnh người làm việc cực khổ và cảnh hai người cãi nhau.
D. Cảnh người nông dân đang lê lết trên đường
E. Cảnh một người phụ nữ đang ẳm trên tay một đứa trẻ.
F. Tất cả đều đúng.

Câu hỏi 5: Hoàng Hậu Maya nằm mộng thấy con gì chui vào bụng?

A. Con sư tử có hai cặp mắt từ bi
B. Con voi có 6 ngà
C. Con chim đại bàng có ba con mắt
D. Con rồng phun lửa
E. Con chim hạc trắng tung cánh
F. Con phượng hoàng màu vàng.

Câu hỏi 6: Thái Tử xuất gia năm ngài bao nhiêu tuổi?

A. 16 tuổi
B. 19 tuổi
C. 21 tuổi
D. 25 tuổi
E. 30 tuổi
F. 33 tuổi

Câu hỏi 7: Thái tử tu khổ hạnh trong bao nhiêu năm?

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 7
F. 8

Câu hỏi 8: Ai là người dâng bát sữa lên cho Thái tử trước khi ngài thành đạo?

A. Nàng Yashodara
B. Nàng Gitaradara
C. Nàng Sujata
D. Chàng Ananda
E. Chàng Nanda
F. Chàng Ulabana