Trạm 6 - Đi Tìm Kho Báu

Photo by Mohammed Alqarni / Unsplash

Xin chúc mừng các bạn đã đến với trạm cuối cùng. Ngày hôm nay các bạn đã xuất sắc vượt qua rất nhiều thử thách. Trả lời đúng rất nhiều câu hỏi về Cuộc đời Đức Phật, khi Ngài còn là Thái Tử đến khi ngài Xuất Gia.

Đây là câu đố cuối cùng dành cho bạn:
Sau khi Đức Phật thành đạo và đi đến Vườn Nai để độ cho 5 anh em Kiều Trần Như, trên thế gian này xuất hiện BA KHO BÁU. Đây cũng chính là BA KHO BÁU mà các bạn đi tìm ngày hôm nay. Câu hỏi của chúng tôi là:

BA KHO BÁU này là gì? Đội đầu tiên trả lời đúng sẽ nhận được phần thưởng là 50 EUR. Chỉ có một đội được thưởng!

Hãy tìm anh Minh Đạo và nói đáp án cho anh Minh Đạo nghe.