Minh Đạo | | 1 phút để đọc

Vịnh Chú Trâu

Vịnh Chú Trâu

Mình là gia sản của nghề nông
Cần mẫn an cư chốn ruộng đồng
Nổi tiếng lì đòn vì tai điếc
Vang danh bền bỉ bởi da lông
Mình còn  biểu tượng cho Tâm đấy
Thập mục ngưu đò của Thiền tông
Lão Tử ngày xưa thường đi lại
Nhờ mình đưa rước đấy oai không.

7.2.2021
Minh Đạo.