Minh Đạo

Minh Đạo

5 posts
RSS
Vịnh Chú Trâu

Vịnh Chú Trâu

Mình là gia sản của nghề nông Cần mẫn an cư chốn ruộng đồng Nổi tiếng lì đòn vì tai điếc Vang danh bền bỉ bởi da lông Mình còn  biểu tượng cho

SỚ TÁO QUÂN

SỚ TÁO QUÂN

Nam Tào : Vì sao Bệ Hạ lo âu Phải chăng Phật sự Châu Âu hiện thời Khóa Tu Học,...tạm ngừng thôi... Đại Hội Huynh Trưởng thì dời sang năm ? Bắc Đẩu

Nắng Vàng Liên Tâm

Nắng Vàng Liên Tâm

Hơn nửa năm tuyết ngập trời băng giá Nay hân hoan được hưởng chút nắng vàng Cũng như ta hơn nửa đời vội vã Nay thong dong từng bước nhẹ nhàng Dạo cảnh

Chuyện Ngày Hôm Qua

Chuyện Ngày Hôm Qua

" Mai sau dù có bao giờ"Hôm nay tu thật đừng chờ mai sau.Có ai biết trước được đâuVô thường lại đến nghìn sau lỡ làng.