Thông Tuệ

Thông Tuệ

Finland
6 posts
RSS
Living in the world, joyful in the Way

Living in the world, joyful in the Way

(Written by Emperor Trần Nhân Tông, Founder of Trúc Lâm Zen School, Trần Đình Hoành translated). Trần Nhân Tông (7 December 1258–16 December 1308) was the third emperor of the Trần dynasty, reigning over Đại Việt from 1278 to 1293.

Ngày Hội Ẩm Thực Sau Khóa Tu

Ngày Hội Ẩm Thực Sau Khóa Tu

Ngày hội ẩm thực đã được tổ chức rất thành công. Dự kiến chỉ có 40 món ăn, cuối cùng số lượng là khoảng 80 món. Hơn 200 người tham dự ngày hôi