Trò Chơi ĐI TÌM KHO BÁU

Chào mừng các bạn trong Gia Đình Phật Tử Liên Tâm đến với trò chơi ĐI TÌM KHO BÁU.

Where to next?
Photo by Andrew Neel / Unsplash

BA KHO BÁU  đang chờ các bạn. Yên tâm, lần này không phải là mỳ gói mà là kho báu thiệt. Đây là ba kho báu quý báu nhất trong tất cả các kho báu. Quý hơn bất kì kho báu nào mà các nhà thám hiểm đã tìm ra.  I'm not joking, real treasures are waiting for you guys. So, come and get it.

Để tìm được Ba kho báu này, các bạn sẽ phải trải qua 6 thử thách tại 6 trạm. Bây giờ có 2 con đường để đi tìm kho báu. Tùy bạn chọn. Bạn có thể thay đổi mức độ Dễ và Khó.

Con đường Dễ:

Dễ hơn và nhưng sẽ gặp người giữ trạm khó tánh. CHỌN CON ĐƯỜNG DỄ

Con đường Khó:

Khó hơn nhưng sẽ gặp người giữ trạm dễ tánh. CHỌN CON ĐƯỜNG KHÓ

CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT BUỔI CHIỀU VUI VẺ!

An old brass key dropped in the woods.
Photo by Michael Dziedzic / Unsplash