Lien Tam Pagoda, Minh Đạo | | 2 phút để đọc

Người dưng quen biết gì đâu, Vì sao mình lại tin nhau thế nầy?

Chắc là con Phật một nhà. Có chia sắc tộc màu da bao giờ.

Người dưng quen biết gì đâu,
Vì sao mình lại tin nhau thế nầy?

Trong Khóa Tu Xuất Gia gieo Duyên tuần qua ở Chùa có nhiều câu chuyện cảm động như: có một thiện hữu tri thức người Phần Lan chỉ tới Chùa được vài lần mà phát tâm cúng dường tráng nhựa đường từ cổng Tam Quan vào tới cửa Chùa và vị ấy có bảo với người thân rằng ... anh không đủ tiền thì anh sẽ vay ngân hàng, trả góp từ từ cho tới chết thì thôi! .v.vv Dưới đây là một trong những câu chuyện tượng tự như thế.

Để chuẩn chỗ nghỉ ngơi cho Chư Tôn Đức được thanh tịnh. Sư Phụ Trụ trì quyết định thuê thêm một chiếc xe loại du lịch nghỉ dưỡng (asuntoauto). Các huynh đệ gọi thuê nhiều nơi mà không có, liền nhờ anh Ari đăng tin thuê xe lên trang fb của anh xem có ai có xe cho thuê không. Chiều ngày hôm sau có cô Kristina liên lạc với anh và nói, cô có một chiếc mới mua gần đây chỉ dùng vài lần, rất vui cho Chùa mượn và.... KHÔNG LẤY TIỀN! Thế là Minh Hùng và Đồng thọ đi nhận xe ngay. Nhà cô cách Chùa 190 km!

Khi hoàn mãn khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên, Lúc Minh Hùng dọn dẹp làm vệ sinh xe, và có nói với Minh Đạo rằng, cô chủ xe Kristina rất khát khao có được một tấm hình có Thầy ở trên xe để làm kỷ niệm. Minh Đạo liền lên thỉnh nhị vị Thượng tọa và thưa lên ý nguyện của cô. Quý Thầy rất hoan hỷ ra xe, Minh Đạo liền lấy điện thoại ra ghi hình ngay. Thượng tọa Thông Triết cảm ơn cô và chúc cô luôn an lạc, phúc thọ diên niên... Và Sư phụ gởi tặng cô cánh hoa sen bằng thủy tinh và một chậu hoa tươi thật đẹp. Minh Đạo và Đồng Phước chạy xe đi trả. Đến 19.00 giờ thì tới nơi, cô đã chờ sẵn trước sân. Hai huynh đệ nói lời cảm ơn cô và cho cô xem đoạn phim của Thượng tọa Thông Triết .... vừa xem cô xúc động ứa lệ. Làm cho huynh đệ chúng tôi cũng bùi ngùi cảm động. Minh Đạo xin chụp với cô một tấm hình làm kỷ niệm. Vì ....

Chắc là con Phật một nhà
Có chia sắc tộc màu da bao giờ.
Hình ảnh: Kristina, người cho Chùa mượn xe du lịch miễn phí

10.6.2019

Minh Đạo