Lien Tam Pagoda | | 2 phút để đọc

“ Phải luôn giữ tâm ban đầu”

Một tuần ngắn ngủi nhưng con cảm thấy ấm áp gần gũi làm sao. Như con đang sống trong chính ngôi nhà của mình.

“ Phải luôn giữ tâm ban đầu”

Cảm nghĩ của Pháp Chi trong Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

Chở về cuộc sống đời thường sau một tuần trải nghiệm là một tu sĩ đầu tròn áo vuông. Con xin tri ân Hoà Thượng thượng Như hạ Điển, thầy trụ trì chùa Liên Tâm Turku Phần Lan Thích Hạnh Bảo, cùng quý Chư Tôn Đức Tăng Ni đã không quản đường xa về chùa giảng dậy cho chúng con những bài Pháp, để cho chúng con làm hành trang trên con đường tu học sau này. Con xin tri ân thầy Thích Hạnh Bảo đã cho chúng con có được cơ hội kết duyên lành, để được làm những vị tu sĩ dù ngắn ngủi trong vòng 1 tuần.

1 tuần qua con đã được sống thật sự an lạc thanh tịnh. Khi mái tóc con rơi xuống thì nước mắt con cũng rơi. Con khóc không phải tiếc mái tóc của mình mà con đã vô cùng súc động, một cảm giác thiêng liêng trỗi dậy trong con. Tâm con bỗng nhẹ bâng, bao gánh nặng bỗng tan biến mất. Nhất là hàng ngày khi thức chúng, tăng đoàn y áo trang nghiêm nối nhau lên chánh điện. Những thời công phu, những thời giáo lý do các Chư Tôn Đức thay nhau giảng dậy như nước cam lô dưới vào tâm con.

Một tuần ngắn ngủi nhưng con cảm thấy ấm áp gần gũi làm sao. Như con đang sống trong chính ngôi nhà của mình.

Sau khi xả giới lên xe chở về với cuộc sống đời thường. nước mắt con lại rơi, Có gì đó nuối tiếc trong con. Nhưng con đã nhớ tới lời dậy của Hoà Thượng cùng Chư Tôn Đức rằng: “ Phải luôn giữ tâm ban đầu”. Con sẽ giữ tâm này và con cũng phát nguyện cho con được đầy đủ nhân duyên để kết duyên lành về sau.

Con xin gửi lời cảm niệm công đức các chư vị đạo hữu đã không quản nhọc nhằn chăm lo cho chúng con những bữa cơm để chúng con có 1 tuần tu học thật lợi lạc. Con nguyện hồi hướng công Đức của con tới các chư vị luôn được khỏe mạnh và sống trong chánh pháp.
Con xin tri ân và con kính chúc Hoà Thượng cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni sức khỏe, thân tâm thường lạc, Phật đạo viên thành. Nam Mô A Di Đà Phật.

Con Pháp Chi