Bài viết mới nhất

Ai bảo đi Tu là dễ!

Ai bảo đi Tu là dễ!

Sư Phụ của tôi đã nhấp kéo xuống tóc cho biết bao nhiêu người rồi, Người đợi mãi chẳng thấy cô đệ tử chỉ gặp toàn nghịch duyên trong cuộc sống, đến tác bạch thưa trình xin Ngài xuống tóc, cho dù chỉ là vài ngày hay vài tuần gieo duyên.

Chuyện Ngày Hôm Qua

Chuyện Ngày Hôm Qua

" Mai sau dù có bao giờ"Hôm nay tu thật đừng chờ mai sau.Có ai biết trước được đâuVô thường lại đến nghìn sau lỡ làng.

Ngôi trường của sự Thiện Lành

Ngôi trường của sự Thiện Lành

Nhưng rồi 1 tin vui đến sư cô Hạnh Trì thuyết phục được thầy Hạnh Bảo và xin được sư ông cho con tham gia được khoá huân tu. Không biết lý do vì sao nước mắt từ trong con chảy ra.