Bài viết mới nhất

Chuyện Ngày Hôm Qua

Chuyện Ngày Hôm Qua

" Mai sau dù có bao giờ"Hôm nay tu thật đừng chờ mai sau.Có ai biết trước được đâuVô thường lại đến nghìn sau lỡ làng.

Ngôi trường của sự Thiện Lành

Ngôi trường của sự Thiện Lành

Nhưng rồi 1 tin vui đến sư cô Hạnh Trì thuyết phục được thầy Hạnh Bảo và xin được sư ông cho con tham gia được khoá huân tu. Không biết lý do vì sao nước mắt từ trong con chảy ra.

Chúng tôi (con) đã chiến thắng

Chúng tôi (con) đã chiến thắng

Chỉ mấy ngày đầu con đã có ngay trải nghiệm rồi, đời sống của 1 tu sĩ xuất gia không hề đơn giản, lịch kín từ trước 5h sáng tới hơn 22h khuya, tụng kinh, học giáo lý, nghe thuyết giảng, ngồi thiền và rất nhiều thứ nữa. . . .