Lien Tam Pagoda | | 1 phút để đọc

Đại Lễ Vu Lan 2022

Đại Lễ Vu Lan tại Tu Viện Liên Tâm năm 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 27/08/2022. Năm nay sẽ có nhiều chương trình đặc biệt như Lễ Xuất Gia, Cúng thí thực cô hồn, phiên chợ quê, ẩm thực.

Để đăng kí xe bus, xin quý vị vui lòng vào đây: https://lientam.fi/bus/
For English: https://lientam.fi/vu-lan-festival-2022/
Suomeksi: https://lientam.fi/vulan-fi/
Để đăng kí xe bus, xin quý vị vui lòng vào đây: https://lientam.fi/bus/