Thích Hạnh Bảo

4 posts
RSS

Các buổi tụng kinh

Posted by Thich Hanh Bao on Sunday, July 12, 2020 Posted by Thich Hanh Bao on Sunday, July 12, 2020 Posted by Thich Hanh Bao on Friday, July 10, 2020viengiac.de

Thư mời

Thư mời

A Di Đà Phật!   Hôm nay, thứ bảy, 28-09-2019. Chùa Liên Tâm lúc 18h có lễ sám hối. Kính mời quí bà con dành chút thời giờ về chùa tham dự lễ.   Chủ